ارزیابی میزان استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه های کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، از ارزیابی و اندازه گیری میزان استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط با کمک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خبر داد. دکتر محمود اولیایی در گفت و گو با اینپیا، در خصوص اهمیت تشکل گرایی به ویژه برای […]

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، از ارزیابی و اندازه گیری میزان استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط با کمک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خبر داد.

دکتر محمود اولیایی در گفت و گو با اینپیا، در خصوص اهمیت تشکل گرایی به ویژه برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: اگر منافع جمعی به صورت مشترک و در قالب تشکل دنبال شود، قدرت چانه زنی و مطالبه گری از حکومت ها بیشتر می شود.

وی در خصوص عوامل موثر در بهبود عملکرد تشکل ها گفت: هرچه تشکل ها از انسجام بیشتری برخوردار باشند و به نظام حاکمیت شرکتی در داخل تشکل خود اعتقاد داشته باشند، انتخابات سالم تری برگزار خواهند کرد و افراد شایسته و دلسوز را در هیات مدیره انتخاب می کنند که به دنبال منافع جمعی آن تشکل باشند.

افزایش قدرت مطالبه گری و چانه زنی تشکل ها با استقرار نظام حاکمیت شرکتی

به گفته اولیایی، گاهی برخی تشکل ها هدف مشخص و انتظارات شفافی ندارند و یا گاهی بخاطر نگاه فرد محور و یا فساد در انتخابات، از درون دچار فروپاشی شده و قدرت چانه زنی خود را از دست می دهند.

وی در خصوص عملکرد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اظهار کرد: با توجه به حضور افراد قدر در هیات مدیره این انجمن اقدامات خوبی توسط آن ها درحال شکل گیری است و اگر تشکلی استراتژی های درستی در پیش بگیرد، قطعا آن تشکل موفق خواهد شد.

اولیایی در خصوص برنامه ها و اهداف کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی با تاکید بر فرهنگسازی و پیگیری به عنوان دو هدف اصلی، توضیح داد: این کمیسیون دو بعد مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی دارد، درحوزه مسئولیت اجتماعی هدف اول ما ترویج و توسعه فرهنگ استقرار نظام مسئولیت اجتماعی بنگاهی در شرکت های بخش خصوصی است و در وهله دوم به دنبال تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی طبق مصوبه اتاق بازرگانی ایران هستیم و به زودی این مصوبه عملیاتی می شود.

وی افزود: ارزیابی سمن ها با همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و معرفی به بخش خصوصی کشور بر اساس حوزه و رتبه آن ها از دیگر برنامه هایی است که در این کمیسیون و در بعد مسئولیت اجتماعی دنبال می شود.

اولیایی در ادامه گفت: در بعد حاکمیت شرکتی نیز تقویت و ترویج استقرار نظام حاکمیت شرکتی در تشکل ها و بنگاه‌های اقتصادی را دنبال می کنیم. همچنین رایزنی در خصوص ایجاد و یا اصلاح قوانین و مقررات و چارچوب هایی برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی از دیگر مواردی است که در این تشکل در حال انجام است.

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص جایگاه تشکل گرایی در ایران، به تاریخچه پیدایش تشکل ها در دنیا اشاره کرد و گفت: از سال 1927 مکتب نئو کلاسیک در مدیریت جایگزین مکتب کلاسیک شده و به تدریج نگاه در تیم های مدیریتی به منابع انسانی متمرکز می شود، اهمیت دادن به منابع انسانی باعث شکل گیری اتحادیه های کارگری شده و با رشد این اتحادیه ها، انجمن های کارفرمایی نیز در مقابل ایجاد می شود. همین اتفاق مبنای تشکل گرایی درغرب شد و این موضوع بعد از سال ها وارد کشور ما شده و به تدریج تشکل های اقتصادی شکل گرفت.

اولیایی در پایان با اشاره به اقبال دنیا به تشکل گرایی خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع، منافع مشترک ایجاب می کند افراد، شرکت ها، کارفرماها و … برای آنکه بتوانند قدرت مطالبه‌گری بیشتری داشته باشند، کنارهم جمع شده و منافع مشترک خود را دنبال کنند و در حال حاضر رقبای بزرگ در کشورهای مختلف دنیا به دلیل منافع مشترک خود در قالب یک تشکل گرد آمده اند و مفهوم شراکت در عین رقابت را عینیت بخشیده اند.