از استراتژی صادرات تا انتخاب مشتری

به گزارش اینپیا، روز گذشته دومین جلسه از «کارگاه راهبردهای نوین بازاریابی صادراتی» به همت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران برگزار گردید. این کارگاه با تدریس دکتر محمود استقلال، مشاور صادرات اتاق ایران و مدیر باشگاه صادرات آرین، برای تولیدکنندگان صنعت پلاستیک بود که طی دو جلسه ۵ ساعته در روزهای ۳۰ بهمن و ۷ اسفند […]

به گزارش اینپیا، روز گذشته دومین جلسه از «کارگاه راهبردهای نوین بازاریابی صادراتی» به همت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران برگزار گردید.

این کارگاه با تدریس دکتر محمود استقلال، مشاور صادرات اتاق ایران و مدیر باشگاه صادرات آرین، برای تولیدکنندگان صنعت پلاستیک بود که طی دو جلسه ۵ ساعته در روزهای ۳۰ بهمن و ۷ اسفند ۹۷ تشکیل شد.

 

محورهای این کارگاه، دلایل و اهداف انجام صادرات برای واحدهای تولیدی، شرایط کنونی صادرات کشور، اصول مدیریت صادرات، نحوه تعیین محصولات و فعالیت های مناسب برای صادرات، نحوه تعیین چشم انداز و اهداف صادراتی، مدل پیشنهادی استراتژیک برای صادرات و انتخاب بازار هدف، عوامل موثر در الویت بندی بازارهای هدف، راهبردهای ورود به بازارهای هدف و نحوه شناخت همکاران تجاری و مشتریان، بیان برخی از تجارب و توصیه های عملیاتی صادرات در بازارهای هدف و… بود.

 

در این دو جلسه به تفصیل، مدل‌های صادراتی تشریح و چگونگی اجرای آن مورد بحث قرار گرفت.

با تسهیل‌گری دکتر استقلال، اعضای کارگاه در مورد چگونگی نگارش Export Plan آموزش دیدند و در کنار آن نیز با نحوه تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی بازارهای هدف آشنا شدند.

 

تفاوت بازارهای مختلف از جمله بازار هدف، بازار توزیع و… برای حاضران تبیین شد و نحوه حضور در هریک از این بازارها نیز مورد بحث قرار گرفت.

استراتژی بازاریابی، مورد دیگری بود که در این کارگاه بررسی شد. فرایند های مختلف و استراتژی‌‌های گوناگون در مورد بازاریابی محصولات شرکت‌ها از سوی مدرس دوره تشریح شد.

 

نمودارها، تصاویر و مطالب مختلفی نیز برای حضار به نمایش درآمد تا بتوانند پس از این کارگاه با دید بهتری به حوزه صادرات وارد شوند.