استعلام درخصوص لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نامه ریاست جمهوری در خصوص استعلام درخصوص لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دانلود فایل  پیوست 

نامه ریاست جمهوری در خصوص
استعلام درخصوص لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

دانلود فایل  پیوست