استقبال گسترده از اولین جلسه کارگروه بازیافت

این نشست با حضور فعالان و تولیدکنندگان صنعت بازیافت، تولید کنندگان گرانول های بازیافتی، ماشین آلات مرتبط ، اپلیکیشن های تفکیک زباله ، اساتید دانشگاه همچین نمایندگانی از شرکت ملی پتروشیمی و سازمان استاندارد در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزاری شد. ️هدف از این جلسه تعیین خط مشی و ارکان اصلی این کارگروه و […]

این نشست با حضور فعالان و تولیدکنندگان صنعت بازیافت، تولید کنندگان گرانول های بازیافتی، ماشین آلات مرتبط ، اپلیکیشن های تفکیک زباله ، اساتید دانشگاه همچین نمایندگانی از شرکت ملی پتروشیمی و سازمان استاندارد در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزاری شد.
🔸️هدف از این جلسه تعیین خط مشی و ارکان اصلی این کارگروه و معرفی اعضا با یکدیگر و بیان دغدغه های فعالان این صنعت است.

در صورتی که در صنعت پلیمر فعالیت می کنید و مایل به حضور در این گارگروه هستید با دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ارتباط باشید