اطلاعیه اتاق ایران درباره نامه وزارت‌ امورخارجه درخصوص گزارش تصویری آماری از انجمن‌های تجاری بلاروس

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره نامه وزارت امور خارجه در خصوص گزارش تصویری آماری از انجمن‌های تجاری بلاروس دانلود فایل

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره نامه وزارت امور خارجه در خصوص گزارش تصویری آماری از انجمن‌های تجاری بلاروس

دانلود فایل