اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت حمایت از بازاریابی خارجی شرکت‌های ایرانی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع هماهنگی با وزارت امور خارجه جهت حمایت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از شرکت‌های ایرانی جهت طرف‌یابی و بازاریابی خارجی دانلود فایل

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع هماهنگی با وزارت امور خارجه جهت حمایت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از شرکت‌های ایرانی جهت طرف‌یابی و بازاریابی خارجی

دانلود فایل