اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/19

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/19 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/19

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید