اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد ابلاغ متن اصلاح شده بسته مشوق صنعتی و معدنی خادم الرضا

متن اطلاعیه به همراه متن ابلاغیه را از طریق لینک زیر می توانید دانلود نمایید : لینک دانلود    

متن اطلاعیه به همراه متن ابلاغیه را از طریق لینک زیر می توانید دانلود نمایید :

لینک دانلود