اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تیر لغایت 26 تیرماه

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تیر لغایت 26 تیرماه دانلود فایل 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تیر لغایت 26 تیرماه

دانلود فایل