اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص جلسات هم اندیشی تجاری

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص جلسات هم اندیشی تجاری دانلود فایل پیوست 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص جلسات هم اندیشی تجاری

دانلود فایل پیوست