اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 2 مرداد 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 2 مرداد دانلود فایل پیوست 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 2 مرداد

دانلود فایل پیوست