اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری مراسم دهه بزرگداشت تولید و تجارت

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری مراسم دهه بزرگداشت تولید و تجارت فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری مراسم دهه بزرگداشت تولید و تجارت

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید