اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1 نوبت عصر و شب

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید