اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/2

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/2 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/2

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید