اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید