اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/15

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/15 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/15

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید