اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره نشست آشنایی با قوانین جدید دانش بنیان و تسهیلات صندوق نو آوری

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره نشست آشنایی با قوانین جدید دانش بنیان، حمایت های مالیاتی و تسهیلات صندوق نو آوری فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره نشست آشنایی با قوانین جدید دانش بنیان، حمایت های مالیاتی و تسهیلات صندوق نو آوری

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید