اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/24

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/24 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/24

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید