اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23 نوبت عصر

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23 نوبت عصر فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23 نوبت عصر

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید