اطلاعیه اتاق بازرگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد 1402/11/2

اطلاعیه اتاق بازرگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد 1402/11/2 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد 1402/11/2

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید