اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  مورخ 1402/10/12

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  مورخ 1402/10/12 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  مورخ 1402/10/12

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید