اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/19 لغایت 1402/9/21

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/19 لغایت 1402/9/21 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/19 لغایت 1402/9/21

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید