اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/14 لغایت 1402/8/17

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/14 لغایت 1402/8/17 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/14 لغایت 1402/8/17

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید