اطلاعیه اتاق بازرگانی  در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/27 لغایت 1402/9/29

اطلاعیه اتاق بازرگانی  در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/27 لغایت 1402/9/29 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی  در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/27 لغایت 1402/9/29

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید