اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/1

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید