اطلاعیه خانه صمت تهران در خصوص تامین صندلی پلاستیکی جهت برگزاری مراسم 14 خرداد

اطلاعیه خانه صمت تهران در خصوص تامین صندلی پلاستیکی جهت برگزاری مراسم 14 خرداد دانلود فایل

اطلاعیه خانه صمت تهران در خصوص تامین صندلی پلاستیکی جهت برگزاری مراسم 14 خرداد

دانلود فایل