اطلاعیه خانه صمت تهران در خصوص شناسایی مشکلات اخذ و تمدید گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص شناسایی مشکلات و موانع اخذ و تمدید گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دانلود فایل پیوست

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص شناسایی مشکلات و موانع اخذ و تمدید گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

دانلود فایل پیوست