اطلاعیه خانه صنعت در خصوص اجرای بند 4 مصوبات نود و چهارمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

اطلاعیه خانه صنعت در خصوص اجرای بند 4 مصوبات نود و چهارمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صنعت در خصوص اجرای بند 4 مصوبات نود و چهارمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید