اطلاعیه درخصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 3 دی ماه 1401

اطلاعیه درخصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 3 دی ماه1401   دانلود فایل پیوست

اطلاعیه درخصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 3 دی ماه1401

 

دانلود فایل پیوست