اطلاعیه شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست در خصوص صدور مجوز غرفه سازی

به گزارش اینپیا؛ بر اساس اطلاعیه ستاد اجرایی شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست متقاضیان غرفه سازی و غرفه خود ساز، می توانند از 22 تا 25 شهریور 1401 نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند . شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست از 30 شهریور تا 2 مهر 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران […]

به گزارش اینپیا؛ بر اساس اطلاعیه ستاد اجرایی شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست متقاضیان غرفه سازی و غرفه خود ساز، می توانند از 22 تا 25 شهریور 1401 نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند .
شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست از 30 شهریور تا 2 مهر 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

فرم‌های مرتبط با ضوابط غرفه‌سازی