اطلاعیه مهم/تغییر محل برگزاری «مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم» انجمن ملی صنایع پلیمر

«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم» انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ مورخ ٢ شهریور ١۴٠٠ برگزار می شود و مکان برگزاری این جلسه با توجه با شرایط ویژه کشور در خصوص شیوع ویروس کرونا و امکان رعایت مطلوب پروتکل ها، تغییر کرده است.   محل جدید مجمع به […]

«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم» انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ مورخ ٢ شهریور ١۴٠٠ برگزار می شود و مکان برگزاری این جلسه با توجه با شرایط ویژه کشور در خصوص شیوع ویروس کرونا و امکان رعایت مطلوب پروتکل ها، تغییر کرده است.

 

محل جدید مجمع به «هتل المپیک» تغییر کرده است:

تهران، ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار دهکده، هتل المپیک، سالن جلسات هگمتانه

گفتنی است این مجمع با توجه به شرایط پاندمی کرونا هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برگزار می شود.

همچنین به تمامی اعضای انجمن نامه تغییر محل برگزاری مجمع ارسال شده و آگهی روزنامه کثیرالانتشار نیز اصلاح شده و در نوبت چاپ قرار دارد.