اطلاع رسانی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تامین مالی زنجیره‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی

اطلاع رسانی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تامین مالی زنجیره‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانلود فایل پیوست

اطلاع رسانی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تامین مالی زنجیره‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی

دانلود فایل پیوست