اعزام هیات تجاری به لهستان

احتراماً به استحضار می رساند طبق اطلاع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران به آگاهی می رساند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در نظر دارد در تاریخ ۶ لغایت ۱۲ آذر سال جاری یک هیات تجاری را به لهستان اعزام نماید (بروشور به پیوست). اطلاعات سفربه شرح زیرمی باشد دریافت فایل پیوست 

احتراماً به استحضار می رساند طبق اطلاع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران به آگاهی می رساند، اتاق
مشترک بازرگانی ایران و لهستان در نظر دارد در تاریخ ۶ لغایت ۱۲ آذر سال جاری یک هیات تجاری را به لهستان
اعزام نماید (بروشور به پیوست). اطلاعات سفربه شرح زیرمی باشد

دریافت فایل پیوست