اعضای دوره چهارم هیات مدیره شرکت تعاونی پی وی سی ایرانیان انتخاب شدند

مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی پی وی سی ایرانیان مطابق اساسنامه و رویه سنوات قبل در تاریخ مقرر  برگزار و کلیه دستور جلسات مربوطه از جمله انتخاب هیات مدیره، بازرس و تقسیم سود سهام با اکثریت آراء به تصویب رسید. به گزارش اینپیا به نقل از شرکت تعاونی پی وی سی ایرانیان، […]

مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی پی وی سی ایرانیان مطابق اساسنامه و رویه سنوات قبل در تاریخ مقرر  برگزار و کلیه دستور جلسات مربوطه از جمله انتخاب هیات مدیره، بازرس و تقسیم سود سهام با اکثریت آراء به تصویب رسید.

به گزارش اینپیا به نقل از شرکت تعاونی پی وی سی ایرانیان، با عنایت به پایان دوره سوم هیات مدیره تعاونی، اعضای هیات مدیره دوره چهارم و همچنین بازرس قانونی تعاونی به شرح ذیل انتخاب شدند:

 

اعضاء اصلی هیات مدیره:

جناب آقای محمد حسن خرازی فرد

جناب آقای محمد تقی غیاثی

جناب آقای منصور  قدیمی

جناب آقای مجید غیاثی

جناب آقای هوشنگ پارسا

 

اعضاء علی البدل هیات مدیره:

جناب آقای احمد کمانی

جناب آقای غلامرضا  علی پناهی

جناب آقای سیدجواد شاه صفدری

 

حسابرس و بازرس اصلی:

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

 

بازرس علی البدل:

جناب آقای محمد علیپور

 

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انتخاب شایسته این بزرگواران را به آنها تبریک‌ گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.