اعلام عدم برگشت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صادراتی به انجمن ملی پلاستیک

به گزارش اینپیا، پیرو جلسه میز کالایی شیمیایی و پتروشیمی انجام شده در تاریخ 28 خرداد با حضور رییس سازمان توسعه تجارت، موضوع عدم دریافت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان صنعت پلاستیک، طرح و مورد توافق قرار گرفته است. بر همین اساس، کمیسیون صادرات انجمن ملی پلاستیک طی اطلاعیه ای به شرح زیر از صادرکنندگان خواست تا […]

به گزارش اینپیا، پیرو جلسه میز کالایی شیمیایی و پتروشیمی انجام شده در تاریخ 28 خرداد با حضور رییس سازمان توسعه تجارت، موضوع عدم دریافت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان صنعت پلاستیک، طرح و مورد توافق قرار گرفته است.

بر همین اساس، کمیسیون صادرات انجمن ملی پلاستیک طی اطلاعیه ای به شرح زیر از صادرکنندگان خواست تا در صورتی که بیش از یک ماه از بررسی فصلی دفاتر مالیاتی آن ها گذشته و موفق به اخذ مبلغ برگشت مالیات بر ارزش افزوده نشده خواست تا برای تسریع در این روند، تا 12 تیرماه اقدام کنند.

شرکت های محترم صادرکننده عضو انجمن ملی

با سلام

احتراما پیرو توافق صورت گرفته توسط کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در جلسه میز کالایی شیمیایی و پتروشیمی درتاریخ ۲٨ خردادماه سال جاری با حضور ریاست محترم سازمان توسعه تجارت ایران، جناب آقای دکتر خسروتاج، موضوع عدم دریافت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان این صنعت مطرح و توافق گردید.

چنانچه واحدهای صادراتی که بیش از یک ماه از بررسی فصلی دفاتر مالیاتی ایشان گذشته و موفق به اخذ مبلغ برگشت مالیات بر ارزش افزوده نشده اند، جهت تسریع در روند دریافت، به این انجمن اعلام نمایند.

لذا خواهشمند است چنانچه مشمول این بند می شوید تا تاریخ 96/04/12 به صورت مکتوب به دفتر انجمن ملی پلاستیک اعلام نمایید.

با تشکر
کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران