افزایش تولید پی‌وی‌سی روسیه در 10 ماه 2021

تولید پی‌وی‌سی روسیه در 10 ماه سال 2021 میلادی نسبت به دوره مشابه سال 2020 سه درصد افزایش یافت. به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا موسسه ام‌آر‌سی اسکن‌پلاست در گزارشی اعلام کرد: مجموع تولید محصول پلی‌ونیل کلراید (پی‌وی‌سی) غیرمخلوط روسیه در 10 ماه سال جاری میلادی به 828 هزار و 600 تن رسید، به‌طوری […]

تولید پی‌وی‌سی روسیه در 10 ماه سال 2021 میلادی نسبت به دوره مشابه سال 2020 سه درصد افزایش یافت.

به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا موسسه ام‌آر‌سی اسکن‌پلاست در گزارشی اعلام کرد: مجموع تولید محصول پلی‌ونیل کلراید (پی‌وی‌سی) غیرمخلوط روسیه در 10 ماه سال جاری میلادی به 828 هزار و 600 تن رسید، به‌طوری که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

تولید پی‌وی‌سی غیر مخلوط روسیه در ماه اکتبر سال جاری میلادی 81 هزار و 900 تن بوده است، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن (سپتامبر) 82 هزار و 600 تن بود، این اتفاق در پی توقف برنامه‌ریزی شده کارخانه شرکت کاستیک‌ برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری رخ داد.

مجموع تولید پلیمر روسیه در 10 ماه سال جاری میلادی به 828 هزار و 600 تن رسید، در حالی که این رقم در دوره ماشبه پارسال 804 هزار و 900 تن بود، در این دوره زمانی دو تولیدکننده تولید خود را افزایش دادند، در حالی که دو تولید کننده تولید خود را ثابت نگه داشتند.

شرکت راس‌ونیل در ماه اکتبر امسال اندکی بیش از 30 هزار تن پی‌وی‌سی تولید کرد، مقدار تولید امولوسیون پی‌وی‌سی این شرکت در دوره مورد بررسی 2 هزار و 600 تن بوده است، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن (سپتامبر) 28 هزار تن بود.

مجموع تولید رزین پی‌وی‌سی ‌راس‌ونیل در 10 ماه سال جاری میلادی به 289 هزار و 200 تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه پارسال، 277 هزار و 100 تن بود؛ تولید بالاتر بیشتر به‌دلیل تعطیل نشدن دوره تعمیرات و نگهداری در سال جاری بود.

شرکت سایانسکخیم‌پلاست در 10 ماه سال جاری میلادی به‌طور میانگین 254 هزار و 300 تن پی‌وی‌سی تولید کرده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه پارسال 243 هزار و 800 تن بود. این شرکت در ماه گذشته میلادی 28 هزار تن سوپانسون پی‌وی‌سی تولید کرده بود، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر 27 هزار و 200 تن بود.

شرکت باشکر سودا در ماه اکتبر 23 هزار و 400 تن پی‌وی‌سی تولید کرد، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر 22 هزار و 700 تن بود.

میانگین تولید رزین شرکت باکشر‌سودا در 10 ماه سال جاری میلادی 222 و 300 تن، در حالی که این رقم با دوره مشابه پارسال یکسان بود.کارخانه کاستیک‌ ولگاگردا در ماه اکتبر 400 هزار تن سوپانسیون پی‌وی‌سی تولید کرد، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر 4 هزار و 600 تن بوده است.

مجموع تولید رزین کارخانه کاستیک‌ولگاگردا در 10 ماه امسال به 62 هزار و 700 تن رسید، در حالی که این رقم با دوره مشابه پارسال، یکسان بود.