افزایش عرضه های سبک خطی گروه باختر به 5 هزار تن

به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش رقابت محصولات پلی اتیلن سبک خطی، مدیریت توسعه صنایع پائین دستی شرکت ملی پتروشیمی با هماهنگی شرکت بازرگانی باختر، عرضه های سبک تولیدی بازرگانی باختر را به 5 هزار تن افزایش داد و در هفته آینده، کالاهای تولیدی گروه سبک گروه باختر، 5 هزار تن عرضه خواهند داشت.

خبر افزایش عرضه های سبک خطی در حالیست که با گذشت دو هفته از توقف عرضه های پتروشیمی امیر کبیر که مهمترین تولید کننده سبک خطی است، رقابت خریداران به شذت افزایش یافته و قیمت کالاهای این گروه نزدیک به 30 درصد افزایش داشته است.

افزایش عرضه های گروه بازرگانی باختر که شاما 22B20 و 22B03 های مهاباد و لرستان است بدون توجه به بازگشت  یا عدم بازگشت امیر کبیر است؛ هر چند خبرهایی از احتمال بازگشت امیر کبیر در هفته بعد هم شنیده می شود که در این صورت، عرضه های گروه سبک خطی به حجم قابل قبولی خواهد رسید.