افزایش قیمت سوخت به 60 درصد خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار مجلس

یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: فرمول فعلی نرخ خوراک متاثر از سه آیتم قیمت گاز داخلی و قیمت صادراتی به عراق و ترکیه و میانگین هاب‌جهانی تعیین می‌شود. به گزارش اینپیا به نقل از دنیای اقتصاد، حسن حسین‌زاده افزود: پیشنهادی که سوخت معادل خوراک باشد، باعث کاهش درآمد پتروشیمی‌ها و تاثیرگذار روی سهام […]

یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: فرمول فعلی نرخ خوراک متاثر از سه آیتم قیمت گاز داخلی و قیمت صادراتی به عراق و ترکیه و میانگین هاب‌جهانی تعیین می‌شود.

به گزارش اینپیا به نقل از دنیای اقتصاد، حسن حسین‌زاده افزود: پیشنهادی که سوخت معادل خوراک باشد، باعث کاهش درآمد پتروشیمی‌ها و تاثیرگذار روی سهام پتروشیمی‌ها خواهد بود. مجلس درحال بررسی است که در یک سناریو قیمت سوخت 60 درصد خوراک در نظر گرفته شود و هر سال 20 درصد افزایش داشته باشد.

حسین‌زاده گفت: مشکلی که الان وجود دارد بحث خود گاز است، در دنیا فقط 12 درصد خوراک پتروشیمی گاز است، اما در ایران بیشتر است.ما در تامین گاز مردم در زمستان مشکل داریم و باید تدابیری اندیشیده شود تا ذیل این موضوع، قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها را تعدیل کرد.

سیدحمید حسینی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در ادامه این مناظره گفت: دولت به‌دنبال این است که پایه نقدینگی افزایش نیابد، قطعا به‌دنبال منابع درآمدی جدی است که این هم در همان راستا است، امسال برای پتروشیمی‌ها صادرات مواد خام و نیمه‌خام را از معافیت مالیاتی حذف کردیم و 900 میلیون دلار از سود صنعت پتروشیمی کسر می‌شود اما با اصلاحاتی که خورده، درآمد دولت از این بخش 80 میلیون دلار بیشتر نیست.

وی گفت: صنعت پتروشیمی نمی‌تواند مرتب در یک شرایط بی‌ثباتی رشد کند، الان 30 درصد قیمت خوراک را بابت سوخت از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند. در دنیا چیزی به اسم قیمت گاز نداریم. گاز در آمریکا پیش از کرونا 5 سنت بود، در اروپا 40 سنت بود، قطر به امارات 5 سنت می‌فروخت.