افزایش کف عرضه LMP مصوب شد

به گزارش اینپیا؛ بر اساس جلسه آنالیز محصول و بازبینی سهیمه خریداران LMP که در تاریخ 25 مرداد در وزارت صمت برگزار گردید، مقرر شد تا کف عرضه  این ماده از سوی پتروشیمی‌ها افزایش یابد. پتروشی ایلام و پتروشیمی مهر با افزایش کف عرضه ماده اولیه LMP موافقت کردند. به این ترتیب عرضه ماده اولیه […]

به گزارش اینپیا؛ بر اساس جلسه آنالیز محصول و بازبینی سهیمه خریداران LMP که در تاریخ 25 مرداد در وزارت صمت برگزار گردید، مقرر شد تا کف عرضه  این ماده از سوی پتروشیمی‌ها افزایش یابد.

پتروشی ایلام و پتروشیمی مهر با افزایش کف عرضه ماده اولیه LMP موافقت کردند. به این ترتیب عرضه ماده اولیه LMP پتروشیمی ایلام به صورت هفتگی از 50 تن به 125 تن و عرضه پتروشیمی مهر هم از 40 تن به 80 تن در هفته می‌رسد.

بر اساس این خبر موضوع کمبود عرضه سایر پتروشیمی های تولیدکننده این ماده نیز به کمیته تخصصی پتروشیمی ارجاع شد تا بررسی ها لازم در این خصوص انجام شود.