انجمن ملی صنایع پلیمر ایران صاحب ملکی دائمی شد

صبح دیروز 1 مرداد 1402، با حضور هیات‌مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در دفترخانه، اقدامات قانونی مربوط به ملک خریداری شده برای فعالیت‌های انجمن انجام و نسبت به انتقال سند اقدام شد. اردیبهشت ماه سال جاری در مراسم  تولد ده سالگی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، به همت همراهان و اعضای انجمن بنای […]

صبح دیروز 1 مرداد 1402، با حضور هیات‌مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در دفترخانه، اقدامات قانونی مربوط به ملک خریداری شده برای فعالیت‌های انجمن انجام و نسبت به انتقال سند اقدام شد.

اردیبهشت ماه سال جاری در مراسم  تولد ده سالگی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، به همت همراهان و اعضای انجمن بنای خرید ملکی دایمی برای این مرکز نهاده شد. هدف  از تهیه این ملک نه تنها  حمایت از انجمن برای پیشبرد اهداف متعالی اش بود بلکه ساخت محلی برای ارتقا دانش علمی پلیمر و آموزش به دانشجویان، محققان و خانه ای برای فعالان این حوزه بود. و امروز با نهایی شدن سند آن، انجمن این رسالت خود را پیش از پیش  در این زمینه  پیگیری خواهد کرد.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران کمال قدردانی را از همراهی و حمایت‌های تمامی اعضای محترم و انجمن‌های عضو داشته و روزهای روشنی را برای صنعت پلیمر آرزومند است.