الزام به عرضه dop در بورس کالا برداشته شد

بر اساس مصوبات در هشتاد و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، کارگروه تنظیم بازار، با توحه به عدم عرضه تمامی dop تولیدی کشور در بورس کالا، رقابت های قیمتی نامتعارف همچنین چندنرخی شدن این کالا در بازار، مقرر شد الزام به عرضه dop در بورس کالای ایران برداشته شود. به گزارش اینپیا، این تصمیم در […]

بر اساس مصوبات در هشتاد و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، کارگروه تنظیم بازار، با توحه به عدم عرضه تمامی dop تولیدی کشور در بورس کالا، رقابت های قیمتی نامتعارف همچنین چندنرخی شدن این کالا در بازار، مقرر شد الزام به عرضه dop در بورس کالای ایران برداشته شود.
به گزارش اینپیا، این تصمیم در حالی اخذ شد که عرضه کنندگان dop بعضا حالت خودمصرفی داشته، همچنین کیفیت های تولیدی مختلفی را در عرضه های dop شاهد بودیم که موجب شده بود که اختلاف قیمت جدی و بعضا رقابت های گسترده ای دراین بازار به ثبت برسد که این مطلب در نهایت سبب ایجاد چندگانگی و التهاب در بورس کالا یا معاملات خارج از بورس شده بود. خروجی این موارد در کنار نظر وزارت صمت مبنی بر عدم الزام به عرضه موجب شد تا تولیدکنندگان dop بتوانند تولیدات خود را در بازارهای خارج از بورس به فروش برسانند. البته عرضه dop در بورس کالا ذیل اختیارات این نهاد مالی، از محدودیت خاصی برخوردار نخواهد بود اما الزامی به عرضه مشاهده نمی‌شود.
بررسی ها حکایت از آن دارد که الزام به عرضه dop در بورس کالا با پیگیری های وزارت صمت انجام شد و کمیته تخصصی پتروشیمی، کارگروه تنظیم بازار، در حوزه قیمت گذاری و مدیریت این بازار دخالتی نداشته است.