با اعلام نتیجه ارزیابی اتاق ایران در خصوص تشکل‌ها :

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران رتبه A کسب کرد

اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین اتاق بازرگانی در سراسر کشور، رتبه‌بندی تشکل‌ها را اجرایی و رویه حمایت و توانمندسازی تشکل‌ها را در پیش گرفته است. بر این اساس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  با دریافت درجه عالی در بسیاری از بخش ها، موفق به کسب درجه A از اتاق بازرگانی ایران گردیده است. ما […]

اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین اتاق بازرگانی در سراسر کشور، رتبه‌بندی تشکل‌ها را اجرایی و رویه حمایت و توانمندسازی تشکل‌ها را در پیش گرفته است.

بر این اساس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  با دریافت درجه عالی در بسیاری از بخش ها، موفق به کسب درجه A از اتاق بازرگانی ایران گردیده است.

ما مفتخریم که با کمک و همیاری شما دوستان و عزیزان پا در این راه نهادیم.

به امید موفقیت های پیش رو