نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در اجلاس INC-4 مطرح کرد:

انحراف لایحه محیط زیستی در اجلاس INC-4

روز سوم اجلاس INC-4 یکی از حساس ترین و چالشی ترین روزهای این نشست بود. چرا که موارد بسیار مهمی در خصوص دامنه کاربرد لایحه مقابله با آلودگی پلاستیک ها و تولید پلیمر ها مطرح شد و در واقع بخش بالای زنجیره مورد هدف قرار گرفته بود. از سوی دیگر موضوع مواد شیمیایی خطرناک در […]

روز سوم اجلاس INC-4 یکی از حساس ترین و چالشی ترین روزهای این نشست بود. چرا که موارد بسیار مهمی در خصوص دامنه کاربرد لایحه مقابله با آلودگی پلاستیک ها و تولید پلیمر ها مطرح شد و در واقع بخش بالای زنجیره مورد هدف قرار گرفته بود. از سوی دیگر موضوع مواد شیمیایی خطرناک در زنجیره های تولید پلیمر ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا صحاف امین، نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در اجلاس INC-4 در رابطه با این روز پر چالش گفت:« تقریبا می توان گفت در خصوص هر سه موضوع مطرح شده در روز سوم این اجلاس، کشور ها به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده بودند. کشور های گروه هم فکر (LMGC) با تمامی موارد مطرح شده از طرف اتحادیه اروپا و کشور های جزیره ای مخالف  بودند.»

او  می افزاید:« کشورهای همفکر معتقد بودند که ما چرخه  قسمت بالایی  زنجیره پلیمر ها را چون زنجیره بالا دستی است باید به طور کلی از این لایحه خارج کنیم و همچنین مواد شیمیایی که در تولید پلیمر ها مورد استفاده قرار می گیرد را باید از لایحه جدا کنیم چون در لایحه دیگری به نام معاهده استکهلم به آن پرداخته شده بنابراین احتیاجی نیست در این لایحه مجددا به آن اشاره شود.»

صحاف امین تاکید می کند:« هر دو موضوع مطرح شده از سوی کشور های جزیره ای و اکثر کشورهای افریقایی و آمریکای جنوبی با مخالفت مواجه شد از سوی دیگر کشورهای همفکر که حدود 25 کشور هستند، همگی مواضع خود را در این مورد ذکر کردند. بنابراین می توان گفت که امروز اجلاس کاملا به دو قسمت مجزا از یکدیگر تقسیم شد. حال اینکه چگونه می خواهند در ادامه اجلاس را به همگرایی برسانند جای بحث دارد. حتی این موضوع هم مطرح شد که بهتر است در مورد موارد مشترک صحبت شود اما تصمیم این بود که در مورد موضوعات مورد اختلاف بحث صورت بگیرد.»

وی تصریح کرد:« بیانیه ای هم از سوی کشور های همفکر خوانده شد که بیانیۀ بسیار مهمی بود، موضوع این بیانیه در رابطه با این بود که برای بسیاری از کشور ها تولید پلاستیک بر پایه فسیلی اهمیت ندارد چرا که منابع فسیلی ندارند به همین دلیل هم علاقه مند هستند که روی پلیمر های غیر نفتی و زیست پایه تمرکز کنند. بنابراین مسئله پلیمر های تولید شده بر پایه فسیلی را مورد هدف قرار  می دهند. بسیاری از کشور هایی که امروز در خصوص این موضوع صحبت کردند جایگزین پلیمر بر پایه فسیلی را پلیمر های زیست پایه  نامیدند و این نشان می دهد که اهداف این لایحه که جلوگیری از  آلودگی پلاستیک ها با تمرکز بر محیط دریایی بوده است، دارد از یک لایحه محیط زیستی به یک لایحه اقتصادی تغییر می یابد و این لایحه در حال دور شدن از اهداف اصلی خود است. خواهش ما از مدیر این اجلاس این بود که از انحراف این لایحه جلوگیری نمایند. با این همه نتایج مربوط به این نشست ها به آخرین روز نشست یعنی 30 آپریل بر می گردد که ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.»