اهداف کلان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سال 1401 تصویب شد  

  به گزارش اینپیا، همزمان با دویست و سی و هشتیمن جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که با حضور اعضای هیات مدیره وهمچنین اعضای هیات مدیره انجمن پلیمرو پلاستیک استان تهران برگزار شد، اهداف این انجمن در سال 1401 بررسی و مورد تصویب قرار گفت. بنابراین گزارش،  4 هدف کلان این انجمن […]

 

به گزارش اینپیا، همزمان با دویست و سی و هشتیمن جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که با حضور اعضای هیات مدیره وهمچنین اعضای هیات مدیره انجمن پلیمرو پلاستیک استان تهران برگزار شد، اهداف این انجمن در سال 1401 بررسی و مورد تصویب قرار گفت.

بنابراین گزارش،  4 هدف کلان این انجمن در سال 1401 عبارتنداز: 1- افزایش قدرت چانه زنی انجمن در برابر محافل مهم تصمیم گیری و طرفهای دولتی 2- بهسازی تکنولوژیک و تقویت دانش، مهارت و سطح رقابت پذیری بنگاه ها 3- بهبود سطح دربگیری و مقبولیت انجمن در کل زنجیره تأمین صنایع ایران 4- بهبود عملکرد صنایع پلیمر در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

همچنین در این جلسه علاوه بر اهداف کلان، اهداف تاکتیکی و عملکردی از جمله  تأمین منافع اعضا در خصوص قیمت خرید و سهولت دسترسی به مواد اوّلیه مصرفی، تلاش برای اثرگذاری بیشتر در محافل مهم تصمیم گیری نظیر کارگروه تنظیم بازار، گسترش دامنه تأثیرگذاری انجمن و افزایش قدرت چانه زنی در برابر محافل مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی از طریق به کارگیری اثربخش فرآیند روابط عمومی ، تلاش در جهت تأمین یک پایگاه فیزیکی دائمی به عنوان دفتر انجمن طی سال 1401، تلاش برای در اختیار گرفتن امتیاز برگزاری نمایشگاه ایران پلاست و …  بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.