اولین دوره آموزشی اهمیت و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی در صنایع، برگزار شد

انجمن صنایع همگن پلاستیک استان البرز با توجه به تقاضای مدیران و اعضای انجمن پلاستیک استان البرز اقدام به برگزاری دوره مدیریتی کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، دوره های آموزشی مدیریتی در هفت مرحله برگزار خواهد شد که اولین دوره آن تحت عنوان «اهمیت و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی […]

انجمن صنایع همگن پلاستیک استان البرز با توجه به تقاضای مدیران و اعضای انجمن پلاستیک استان البرز اقدام به برگزاری دوره مدیریتی کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، دوره های آموزشی مدیریتی در هفت مرحله برگزار خواهد شد که اولین دوره آن تحت عنوان «اهمیت و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی در صنایع» با حضور مدیران صنعت پلاستیک استان و با مدیریت استاد شاهسون به مدت 4 ساعت در شرکت کیمیاران برگزار شد.