اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی و کسب و کارهای مرتبط

حضور در این همایش،‌ برای دانشجویان، صنعتگران و مشتاقان عرصه صنعت رایگان است. جهت دریافت گواهینامه حضور در همایش، فرم ثبت نام را تکمیل نمود و به دبیرخانه جامعه قالبسازان ایران، ارسال نمایید:   فرم ثبت نام در همایش  

حضور در این همایش،‌ برای دانشجویان، صنعتگران و مشتاقان عرصه صنعت رایگان است.

جهت دریافت گواهینامه حضور در همایش، فرم ثبت نام را تکمیل نمود و به دبیرخانه جامعه قالبسازان ایران، ارسال نمایید:

 

فرم ثبت نام در همایش