در دومین تور صنعتی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

بازدید از خط تولید شرکت تهران دلتا

دومین تور صنعتی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دیروز  به بازدید از شرکت تهران دلتا یکی از تولید کننده های بزرگ چرم مصنوعی و زیره کفش گذشت. این تور برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت بوده و شرکت کنندگان در آن با فرایند تولید چرم مصنوعی و چالش های خط تولید آن آشنا شدند‌ شرکت […]

دومین تور صنعتی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دیروز  به بازدید از شرکت تهران دلتا یکی از تولید کننده های بزرگ چرم مصنوعی و زیره کفش گذشت.

این تور برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت بوده و شرکت کنندگان در آن با فرایند تولید چرم مصنوعی و چالش های خط تولید آن آشنا شدند‌

شرکت ها و افراد علاقه مند در شرکت در این طرح بازدید با دبیر کمیسیون آموزش در ارتباط باشند

 

داخلی ۱۰۳ سرکار خانم سلمانی