بازدید از نمایشگاه ملی کسب و کار

ابلاغیه اتاق ایران در مورد  معاونت کمیسیون ها، مجامع و شوراها به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نخستین نمایشگاه ملی تخصصی خدمات کسب و کار که از تاریخ یکم لغایت چهارم شهریور سال جاری برگزار می گردد حضور خواهد داشت لذا به جهت غنای غرفه اتاق ایران در رویداد مزبور،خواهشمند […]

ابلاغیه اتاق ایران در مورد  معاونت کمیسیون ها، مجامع و شوراها به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران در نخستین نمایشگاه ملی تخصصی خدمات کسب و کار که از تاریخ یکم لغایت چهارم شهریور سال
جاری برگزار می گردد حضور خواهد داشت لذا به جهت غنای غرفه اتاق ایران در رویداد مزبور،خواهشمند است
دستور فرمایید اقدامات و هماهنگی لازم جهت حضور اعضای محترم تشکل های تخصصی وابسته به اتاق برای بازدید
از نمایشگاه مزبور و غرفه اتاق ایران معمول گردد.

دانلود فایل پیوست