باز شدن سالن های جدید برای گروه کالاهای پیش ساخته و ساخته شده

ایوب بنوی، رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: در حال رایزنی برای اضافه کردن سالن 10 و 11 با 1800 متر فضای نمایشگاهی برای گروه کالاهای پیش ساخته و ساخته شده هستیم. به گزارش اینپیا؛ به نقل از ستاد خبری ایران‌پلاست، پیرو اعتراضات مطرح شده پیرامون رزرو غرفه در نمایشگاه ایران پلاست، […]

ایوب بنوی، رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: در حال رایزنی برای اضافه کردن سالن 10 و 11 با 1800 متر فضای نمایشگاهی برای گروه کالاهای پیش ساخته و ساخته شده هستیم.

به گزارش اینپیا؛ به نقل از ستاد خبری ایران‌پلاست، پیرو اعتراضات مطرح شده پیرامون رزرو غرفه در نمایشگاه ایران پلاست، مدیرنمایشگاه ایران‌پلاست از باز شدن سالن‌های جدید خبر داد و افزود: اضافه شدن سالن‌های 10 و 11 و غرفه های آزاد شده، احتمالا بیش از 2500 متر فضای  برای جانمایی مجدد گروه کالاهای ساخته شده و پیش ساخته، اختصاص یابد. فضای باز هم از دیگر فضاهایی است که در روزهای آینده به نمایشگاه اضافه می شود و اگر تقاضا زیاد باشد فضای باز را هم داریم که حدود سه تا سه هزار و پانصد متر مربع را می توانیم در اختیار مشارکت کنندگان قرار دهیم.

بنوی بیان کرد: بیشترین تقاضا متعلق به گروه کالاهای پیش ساخته و ساخته شده است که حدود 3 برابر فضای نمایشگاهی برای این گروه کالایی، متقاضی وجود داشت و به نسبت تقاضای ثبت شده در گروه ها، فضای نمایشگاهی به آن اختصاص پیدا کرد.

او افزود: جانمایی از طریق سامانه و آنلاین انجام می شود. اگر بخشی از فضای نمایشگاه را به انجمن ها اختصاص دادیم در کنار آن، سالن هایی را در همان گروه کالایی به شرکت هایی که عضو انجمن نیستند اختصاص دادیم تا این گروه نیز بتوانند فضای مورد نظر خود را انتخاب کنند.

بنوی در مورد نارضایتی برخی شرکت های که موفق به جانمایی نشده اند، گفت: طبیعی است که میزان فضای موجود و در اختیار ایران پلاست با مقدار تقاضا همخوانی نداشته باشد. برای 25 هزار متر درخواست، تنها 8,900 متر فضا در اختیار داریم که قطعا همه متقاضایان نمی توانند غرفه خود را انتخاب کنند.

مدیر نمایشگاه ایران‌پلاست خاطرنشان کرد: شرکت ها 48 ساعت برای واریز وجه نمایشگاه فرصت دارند و فضای رزرو شده‌ برای شرکت هایی که موفق به واریز وجه در زمان مقرر نمی شوند، آزاد و به فضای نمایشگاهی قابل ارائه، اضافه می شود.