عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در افتتاحیه نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ماشین سازی پلیمر، تجهیزات و فناوری ها که 25 مهرماه در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد، عنوان کرد:« صنایع ماشین سازی راهی ندارند جز اینکه به صورت یک خانواده کار کنند، ماشین سازان با کسانی که محصولات مصرفی روزانه تولید می کنند فرق دارند چون محصولاتشان دائمی است و شرایط خاص خودش را دارد؛ بنابراین مشتریان خودش را دارد اما باید ماشین هایی که ساخته می شود دارای ویژگی مثل به روز رسانی باشد که این موضوع نیاز به کار بیشتری دارد.»

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، علی آقا محمدی تاکید کرد:« چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که تولید کنندگان در پی این هستند که زنجیره شان را خودشان کامل کنند یعنی همه کارهای مربوطه از تولید گرفته تا تجارت را خودشان انجام بدهند اما این کار اشتباه است چرا که هر کاری باید توسط متخصص اش انجام شود. تجار بخشی از کار تولید کنندگان هستند اما ما در حال حاضر هیچ جلسه مشترکی بین تولید کنندگان با تجار نمی بینیم، در صورتی که وجود چنین جلساتی به نفع تولید کننده است. باید یک تغییر اساسی صورت بگیرد، ممکن است هر کس وارد این تغییر نشود اما در نهایت ناگزیر است که که به آن ورود پیدا کند.»

وی تصریح کرد:« ماشین سازان باید نوسان گیری کنند چون تنها از این طریق است که می توانند نوسان بازار را کنترل کنند و تدبیر بیاندیشند. ارزان تمام کردن هر کاری بی تدبیری است. نمی توان به فکر یک کار اساسی بود اما به دنبال ارزان تمام کردن و با سرعت انجام دادن آن بود. این موضوع نیازمند یک تدبیر اساسی است.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:« چند نکته وجود دارد که من باید به آن اشاره کنم، اولین موضوع زنجیره ای عمل کردن است. ماشین سازان باید به صورت زنجیره ای عمل کنند و زنجیره آن ها به طور کامل مورد بحث قرار می گیرد. موضوع دیگر هم این است که ما با بحران نیروی انسانی رو به رو هستیم. الان دیگر کار وجود دارد اما نیروی کار وجود ندارد. این در شرایطی است که آموزش و پرورش در گروه کار و فناوری به صورت رایگان و شبانه روزی نیرو آموزش می دهد اما همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و این نکته را باید جدی گرفت و برای آن تدبیری اندیشید.»